دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

دولت باید چه کارهایی را به خاطر ایجاد سهولت برای معلولان روی دست گیرد؟

٢١ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
آقای احمدزی می‌گوید که حقوق سالانۀ معلولان کشور به صورت مداوم پرداخت می‌شود و همچنان مسائل صحی و تعلیمی برای آنان و خانوادۀ‌شان فراهم است. وی می‌افزاید که دولت برای معلولان کشور بورسیه‌های تحصیلی و درمانی به خارج از کشور مهیا کرده است و  کوشش می‌کند مشکلات معلولین را حل کند.

در همین حال محمدعلی افضلی، کارشناس امور معلولان می‌گوید، باید به معلولان توجه جدی صورت گیرد. او می‌افزاید که دولت و نهادهای مدنی و موسسات برای معلولان کار و خدمات‌رسانی می‌کنند، اما دولت در اولویت برنامه‌های توسعه‌یی خود موضوع معلولان را درج نکرده است و «با تأسف در کشور ما فساد به میزان زیادی وجود دارد، به همین دلیل زمانی که معلولان برای کارت تقاعد و مسائل دیگر مراجعه می‌کنند با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند.»

شماره پیامک : ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیام‌گیر : ۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰