سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

خرید و فروش پایان‌نامه‌ها در میان دانشجویان تا چه اندازه کاهش یافته است؟

٢١ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
به گفتۀ پوهاند داکتر میراکرم میرزاد، رئیس دانشکدۀ شرعیات و ژورنالیسم دانشگاه تابش، در گذشته دانشجویان پایان‌نامه‌ها را کاپی می‌کردند و به همین خاطر کمیسیونی دایر شد و دفاع پایان‌نامه به وجود آمد تا دانشجویان در مورد این که چگونه موضوع را انتخاب کنند و چگونه تحقیق کرده‌اند معلومات بدهند و از پایان‌نامۀ خود دفاع کنند. او می‌افزاید، عدم همکاری استاد رهنما با دانشجویان نیز تا اندازه‌یی سبب می‌شود دانشجویان پایان‌نامه‌ها را خود تهیه نکنند و آن را بخرند.

در همین حال عارفه پیکارمی‌گوید، در نهاد‌های تحصیلی دولتی فرهنگ خرید و فروش پایان‌نامه کمتر وجود دارد، اما برخی از دانشجویان به این کار روی می‌آورند.
به گفتۀ وی، وزارت تحصیلات عالی مکانیسم و طرزالعمل‌هایی را وضع خواهد کرد که دانشجویان خودشان با روش‌های علمی و اکادمیک تحقیق کنند و خود پایان‌نامه‌های‌شان را آماده کنند. بر اساس طرح جدید وزیر تحصیلات عالی قرار است در این زمینه سمینارهای سالانه‌یی را برگزار کند تا بهترین پایان‌نامه انتخاب و در ژورنال‌های ملی و بین‌المللی نشر شود.

مژگان انتظار، رهبر نوظهور جامعۀ مدنی می‌گوید که فرهنگ خرید و فروش پایان‌نامه‌ها تا حدودی وجود دارد و دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی بیشتر متقاضی این پایان نامه‌ها هستند. او می‌افزاید، از پیامدهای منفی این کار، بی‌ارزش‌شدن سطح علمی دانشگاه‌ها است. باید نظام درسی دوباره ارزیابی شود و همچنان دید جدی به روش تحقیق داشته باشند تا دانشجویان، خودشان پایان‌نامه‌های تحصیلی را آماده نمایند.

شماره پیامک : ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیام‌گیر : ۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰