دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

فرهنگ همدیگرپذیری در بین جوانان و در رفتارهای اجتماعی چګونه است؟

٢١ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
گل‌احمد کمین، رهبر نوظهور جامعۀ مدنی می‌گوید که فرهنګ همدیگرپذیری میان جوانان کمتر وجود دارد و این یک مشکل جدی است. به گفتۀ او، همین امر سبب می‌شود تا جوانان پیشرفت نکنند. آقای کمین می‌افزاید: «همچنین یکی از عواملی که سبب شده این فرهنگ در میان جوانان وجود نداشته باشد مسألۀ رقابت است که از دوران  طفولیت به  آن‌ها گفته می‌شود که فرزندان‌شان باید در هر رقابتی اول باشند و این سبب می‌شود تا حسادتی در بین جوانان به وجود بیاید.»

در همین حال ابراهیم عزتی می‌ګوید، همدیگرپذیری از اهداف تعلیم و تربیه است و از فامیل شروع می‌شود «والدین باید به فرزندان خود در این زمینه چه در گفتار و چه درعمل آموزش بدهند. و همچنان جوانان می‌توانند از راه مطالعه فرهنگ خوب و فرهنگ بد را تفکیک کنند و زمانی که به  مفکورۀ عالی فرهنگی رسیدند، همدیګر پذیری را پیدا می‌کنند. اما متأسفانه در حال حاضر در بین جوانان این فرهنګ وجود ندارد.»

صفی سلطانی فعال مدنی می‌گوید که ۶۵ الی ۷۰ در صد نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند و بدختانه فرهنگ همدیگرپذیری در میان جوانان وجود ندارد؛ زیرا عده‌یی از جوانان طرفدار یک حزب و عده‌یی طرفدار حزب و قوم دیگر هستند.

شماره پیامک :۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیام‌گیر:۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰