پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

خودکشی زهرا خاوی چه تأثیراتی بر روی دانشجویان خواهد گذاشت؟

٢١ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
عارفه پیکار، سخنګوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید، این حادثه از نظر روانی هر انسانی را متأثر می‌سازد. او می‌افزاید، پروندۀ زهرا خاوری در نهادهای عدلی و قضایی تحت بررسی قرار دارد و در آیندۀ نزدیک نیز نهایی شده و در دسترس وزارت تحصیلات عالی و مردم قرار خواهد گرفت. وی می‌ګوید، تمام دانشګاه‌های دولتی و خصوصی کشور کمیتۀ نظم و دسپلین دارد و کمیته‌هایی جهت بررسی چنین قضایایی وجود دارد که  تمام رفتارهای افراد را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهد و هر کسی با مشکلی روبه‌رو شود به این کمیته شکایت کند.

در همین حال علی فکور، فعال مدنی می‌گوید، بعد از حادثۀ زهرا خاوری اذهان عامه به شدت تکان خورده و آسیب دیده است. با تأسف آن‌چه در دانشگاه کابل اتفاق افتاد بیانگر وضعیتی خراب است و این قضیه سبب شده است که بسیاری از زوایای پنهان درون دانشگاه کابل برملا شود. وی می‌افزاید که در سیستم استخدام استادان دانشګاه‌ها فساد وجود دارد و از شروع دانشگاه تا ختم آن مشکلات بسیاری دیده می‌شود.

شماره پیامک: ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیام‌گیر: ۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰