پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

خانواده‌ها تا چه اندازه می‌توانند مشاور خوب برای فرزندان‌شان باشد؟

١٦ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
به گفته مجتبی عارفی، خانواده‌ها نقش مهمی را در زندگی فرزندان‌شان دارند. خانواده‌ها هستۀ اصلی اجتماع هستند که این هسته توسط پدر و مادر رهنمایی می‌شود. خانواده‌ها باید مراقب باشند که فرزندان‌شان با چه کسانی نشست و برخاست می‌کنند و باید به آن‌ها با روش‌های درست مشورت شود.

در همین حال ابراهیم عزتی می‌گوید، زندگی بر اساس خانواده‌ها تشکیل می‌شود، خانواده‌ها می‌توانند برای فرزندان جوان‌شان یک مشاور خوب باشند، آن‌چه که خیلی مهم است اعتماد متقابل می‌باشد که باید وجود داشته باشد. او می‌افزاید، عدم توجه خانواده‌ها به فرزندان‌شان سبب می‌شود که آن‌ها با مشکلات تربیتی مواجه شوند، بنابراین باید خانواده‌ها نیز نسبت به فرزندان‌شان بی‌توجه نباشند. 

عبدالملک رستمی، رهبر نوظهور جامعۀ مدنی می‌گوید که خانواده‌ها نسبت به سطح و محیطی که در آن زندگی می‌کنند می‌توانند نقش‌آفرین باشند، آن‌ها می‌توانند برای فرزندان‌شان یک مشاور و یک رهنمای خوب باشند. زندگی در شهرها و فرهنگ شهرنشینی نیازمند این است که والدین به خوبی فرزندان خود را در زمینه‌های مختلف راهنمایی کرده و به آن‌ها مشورت بدهند.

شماره پیامک : ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیام‌گیر : ۰۷۹۶۳۰۸۰۰