سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

تحصیل جوانان در دانشگاه‌های خصوصی تا اندازه‌یی با نصاب تحصیلی کشور برابر است؟

١٦ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
در همین حال محمدشفیق علوی، رئیس اجرایی اتحادیۀ دانشگاه‌های خصوصی می‌گوید، دانشگاه‌های خصوصی بنا بر نیازمندی و تقاضا به وجود آمده‌اند و سیستم درسی این دانشگاه‌ها با نصاب تحصیلی کشور برابر است و حتا با معیارهای دانشگاه‌های بیرون از کشور برابری می‌کند. او می‌افزاید، در دانشگاه‌های خصوصی امکانات بیشتر بوده و فضا نسبت به نهادهای تحصیلی دولتی مساعدتر و همچنان تصمیم‌گیری‌ها بسیار ساده‌تر است.

به گفتۀ عارفه پیکار، سخنګوی وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر حدود ۱۳۰ دانشگاه خصوصی فعالیت دارند و این دانشگاه‌ها از سوی دیپارتمنت تضمین کیفیت ریاست انسجام و امور اکادمیک در هماهنگی با ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی مورد نظارت قرار می‌گیرند. وی تأکید می‌کند این دانشگاه‌ها همیشه مورد ارزیابی تحصیلات عالی قرار گرفته تا فضای تحصیلی با کیفیت در تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به صورت یک‌پارچه تطبیق شود.

شماره پیامک : ۰۸۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیام‌گیر :۰۹۶۳۰۸۰۰۰