پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

جوان چقدر در مورد انتخابات پارلمانی می‌دانند؟

١٥ حمل|فروردین ١٣٩٧ 
دکتور عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، جوانان بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و نه‌تنها در انتخابات بلکه در تمام عرصه‌ها نقشی مهم و سازنده دارند. او می‌افزاید، کمیسیون انتخابات برای مردم به خصوص جوانان، برنامه‌های آگاهی‌دهی را در مورد انتخابات پارلمانی به راه انداخته تا جوانان بتوانند به کاندید مورد نظرشان رأی دهند.

وحید حقیق، فعال مدنی در بارۀ جوانان و آگاهی آنان می‌گوید، دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های اجتماعی که از چندین سال به این‌سو در کشور فراهم شده است میزان آگاهی جوانان در مورد مسائل روز و انتخابات را افزایش داده است و می‌توان گفت که جوانان در مورد انتخابات به آگاهی کافی دست یافته‌اند.

شماره پیامک: ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

شماره پیامگیر : ۰۹۶۳۰۸۰۰۰