سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

نیاز ساخت پارک‌ها و تفریحگاه‌ها برای جوانان

٢٣ قوس|آذر ١٣٩٦ 
شهردار کابل: پارک‌ها به گونۀ اساسی و معیاری با وسایل مجهز  شده ساخته شده، اما در برخی جاها شهروندان شیوۀ استفاده از پارک‌ها را نمی‌دانند از این‌رو برخی از پارک‌ها کاملأ تخریب شده است.

دیده‌بان محیط‌زیست افغانستان: رابطۀ حکومت با سکتور خصوصی فاصله زیاد دارد. اگر حکومت طرح‌های سکتور خصوصی را عملی کند، مطمینأ که ما شاهد ایجاد تفریحگاه‌های خوب و معیاری خواهیم بود.

انجمن نگرش نو: اگر حکومت برنامه‌های مشخصی را برای بلند بردن سطح آگاهی در مورد فرهنگ شهرنشینی نداشته باشد این پارک‌ها و تفریحگاه‌ها جای مناسب برای فامیل‌ها نیست.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000

و فیس‌بوک سلام‌وطندار: facebook/salamwatandar