سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

چرا بیشتر جوانان در افغانستان خلاف رشته کار میکنند؟

١٦ قوس|آذر ١٣٩٦ 
نمایندۀ وزارت تحصیلات عالی: رهبری وزارت تحصیلات عالی تلاش می‌کند که بر اساس نیاز زمان، کشور و مارکیت برنامه‌ریزی کند. وزارت تحصیلات عالی هم‌اکنون به دانشکده‌های اقتصاد، علوم سیاسی و طب دیگر جواز فعالیت نمی‌دهد چرا که این رشته‌ها در کشور خیلی زیاد شده و ما برنامه‌های جدید دانشکده‌های جدید را می‌خواهیم که بر بنیاد نیاز روز ایجاد کنیم.

نمایندۀ وزارت کار امور اجتماعی: متاسفانه که افراد متخصص در کشور خیلی کم داریم و کسانی‌که در بخش علوم ساینسی تحصیل کرده‌اند در بخش‌های علوم اجتماعی زیاد کار می‌کنند. اما افرادی که علوم اجتماعی خوانده‍‌اند در بخش‌های علوم ساینسی کار کرده نمی‌توانند. با تاسف که علاقه‌مندی زیاد از جوانان به علوم اجتماعی است و ما دنبال افراد متخصص علوم ساینسی هستیم. از سویی هم فرصت‌های کاری در افغانستان خیلی محدود است و ما امید داریم که بتوانیم با عملی کردن استراتیژی کار، شغل ایجاد کنیم.

فعال مدنی: یک سنت متاسفانه که در میان ما افغانستانی‌ها وجود دارد این است که همه تلاش می‌کنند که پسرشان دکتر شود، این که پسرش علاقه‌ دارد یا نه در نظر گرفته نمی‌شود.

همین سنت‌های ناپسند سبب می‌شود که در آینده بیشتر جوانان خلاف رشته کار کنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000