دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

حوض‌های آب‌بازی و سوناهای سرپوشیده چقدر معیار و صحی اند؟

١٦ قوس|آذر ١٣٩٦ 
عبدالهادی فردا: ریاست حفظ محیطی و محیط زیستی شهرداری کابل از حوضهای سر بسته و سوناها با یک چک لیست مشخص در هر دو ما یک بار نظارت میکند. دیده می‌شود که بیشتر حوض‌های سر بسته با معیارهای صحی هم‌خوانی دارد.  اما باز هم برخی از حوض‌ها مشکلات‌شان را داند که همواره مورد تعقیب ما قرار دارد.

ذاکرحسین سلطانی: این حوض‌ها از لحاظ صحی مشکلات زیادی دارد، تصفیه‌کن‌های مشخص نصب نشده، از ورود افراد مبتلا به امراض ساری جلوگیری نمی‌شود. این موضوعات برای دیگر استفاده‌کننده‌گان خطرناک و تهدید کننده است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000