سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

برنامه‌های حکومت برای کاریابی جوانان

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
معروف قادری، رییس اتحادیۀ کارگران و کارکنان افغانستان: حکومت برای ما وعده جدی داده اگر این‌بار به وعده‌هایش عمل نکند به جاده‌ها می‌ریزیم. حکومت بر بنیاد قانون مسؤولیت ایجاد شغل را برای ملت دارد.

یلدا جهانگیر: از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون شاهد وعده‌های رهبران حکومت بوده‌ایم، اما رهبران در عمل خیلی ناکام بوده‌اند و این بار هم این وعده‌ها تنها حرف است.

پریزا رحمانی: ملت خسته شده است و تحمل بیشتر ندارد ما در این راستا زیاد قربانی دادیم جوانان ما بخاطر دریافت کار در آب‌های اورپا غرق شدن. اما تا هنوز هم حکومت کدام برنامه مشخصی را برای جوانان در پیش نگرفته است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000