سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

چه‌گونه‌گی تقویۀ فرهنگ وطن‌دوستی در میان جوانان

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
عبدالله الها: جوانان در شرایطی قرار دارند که اندیشیدن نسبت به کشور در اولویت‌شان قرار ندارد ، چون بیشتر جوانان از بیکاری فقر و ناامنی می‌رنجند.

یلدا جهانگیر: این خاک بالای نسل جوان حق دارد که برایش کار کند. این‌که ما در چه شرایطی هستیم فرق نمی‌کند،ما ناگزیر هستیم در این جامعه زنده‌گی کنیم و این جامعه را خود ما بسازیم و ساختن این جامعه از مسؤولیت نسل جوان است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000