دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

حضور جوانان در رقابت‌های حَکمیت تمثیلی در هانگ‌کانگ

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
فرید امیری: افغانستان برای سومین‌بار در این رقابت شرکت کرد که دستاورد خوبی داشت و برای جهان‌یان توانایی نسل نو افغانستان را نشان داد.

انگیزه ظفر: ما مقام سوم را به نام افغانستان رقم زدیم و این یک پیروزی برای ملت افغانستان است و برای دور بعدی ما با یک تیم بزرگ‌تر شرکت می‌کنیم.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000