دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

آیا برای جوانان کوچی فرصت‌های تحصیلی برابر است؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
عبدالقهار جواد، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی: فرصت‌های تحصیلی برای تمامی جوانان افغانستان مطابق به قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی کشور مهیا است. همزمان برای جوانان کوچی در بخش توزیع بورسیه‌ها سهمی در نظر گرفته شده است.

شریف‌الله احمدزی، مدیر تعلیمی و تحصیلی ریاست عمومی کوچی‌ها: جوانان کوچی سالانه بر بیناد سهمیه می‌توانند از بورسیه‌های تحصیلی استفاده کنند و برای تحصیل به خارج کشور بروند.

فرزانه الهام، رهبر نوظهور جامعه مدنی: فرصت‌های تحصیلی برای جوانان کوچی در کشور ما به صورت درست مساعد نشده و وزارت تحصلات عالی و وزارت معارف باید در این عرصه توجه جدی داشته باشند و برنامه‌های بزرگی را برای آموزش و تحصیل جوانان کوچی در نظر بگیرند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000