سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش زراعت برای جوانان

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
رومل انصاری، کارشناس اقتصادی: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روزبه‌روز کاهش پیدا کرده و جوانان از این بخش دل‌زده شده‌اند. این که جوانان به دلایل مختلف در عرصه زراعت علاقه ندارند و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌سازد.

نذیره رحمان، رییس اقتصاد خانواده وزارت زراعت و مالداری: وزارت زراعت به خصوص ریاست اقتصاد خانواده که یک بخش آن مشخصأ برای جوانان است، برای یک دستۀ آموزش داده تا بتواند که در بخش زراعت کار کرده و سرمایه‌گذاری کنند.

عجازالحق حیدری، رهبر نوظهور جامعه مدنی: سطح آگاهی جوانان از تجارت و عواید درازمدت کشاورزی بسیار کم است و آنان فکر می‌کنند که درآمد این شغل ناچیز است. پیش از این فرصت‌هایی از سوی حکومت و نهادهای خصوصی برای رشد کشاورزی ارایه شده بود، اما این فرصت‌ها اندک بودند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000