پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

اضرار نوشابه‌های انرژی‌زا

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
دکتر امید همکار: نوشابه‌های انرژی‌زایی که مردم به ویژۀ جوانان استفاده می‌نمایند، دارای مقداری قند و انرژی است؛ اما ضررهای این نوشابه‌ها بیشتر از فواید آن است. یکی از اضرار مهم نوشابه‌های انرژی‌زا و گازدار، مشکلاتی‌ست که برای کلیه‌ها ایجاد می‌کند که که این انرژی‌ها سبب بیماری‌های گونه‌گون نیز می‌شود.

محمد ذاکر نسیمی، آمر مصونیت غذایی ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه: نوشابه‌های انرژی‌زا نظر به محتویات داخلی‌شان متفاوت اند. کسانی که از این انرژی‌ها استفاده می‌کنند باید توجه خاصی به مارک و به مقدار انرژی  و کافئین موجود در آن داشته باشند. وزارت صحت عامه تمامی نوشابه‌های انرژی‌زا را از لحاظ کیفیت و بهداشت مورد سنجش آزمایشگاهی قرار می‌دهد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000