دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

وضعیت زنان در زندان‌های افغانستان

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
سمع‌الله امینی، وکیل‌مدافع در ولایت هرات: بر بنیاد قانون، زنان زندانی در دو بخش باید نگهداری شوند. دستۀ نخست زنانی هستند که پرونده‌های‌شان نهایی نشده و باید در نظارت‌خانه نگهداری شوند و دستۀ دوم هم زنانی که پرونده‌های‌شان نهایی شده و باید در زندان‌ها نگهداری شوند. اما در هرات خانم‌های که پرونده‌های‌شان نهایی شده و در حال جریان است، در یک مکان نگهداری می‌شوند.

نازیه فیضی، رییس مراکز حمایوی در وزارت زنان: مشکلات زندانیان زن در زندان‌ها چندان جدی نیست و این مشکلات از لحاظ فرش و ظرف، جای بود و باش و وجود اتاق‌های نمناک می‌باشد.  استفادۀ سوء از خانم‌ها در داخل زندان‌ها باوری اشتباه و شایعه است.

ولید‌الله عزیزی، رهبر نوظهور جامعه مدنی: وضعیت زنان در زندان‌های افغانستان بسیار رنج‌آور است. حکومت و نهادهای عدلی و قضایی به زندانیان زن به صورت درست رسیده‌گی نمی‌کنند. در کنار آن فضای زندان نامناسب است و به پرونده‌های زنان زندانی هم توجه جدی صورت نمی‌گیرد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000