سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

آیا زنان علاقه‌یی به فراگیری رشته‌های ساینسی و محاسبه ندارند؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
حمیرا کهزاد، فعال حقوق زن:  بارو برخی‌ها این است که زنان علاقه‌یی به رشتۀ محاسبه ندارند و این باورها درست نیست، چون حتا خانمی که سواد ندارد حسابدار خانه است. ناامنی سبب شده که بیشتر خانواده‌ها دختران‌شان را از تحصیل در رشته‌های ساینسی بازدارند.

جمشید نیکزاد، استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه: تابش باورهای سنتی این است که از نظر جینیتیکی و از نظر ارثی خانم‌ها قدرت و توانایی این را ندارند که مسایل ساینسی را به خصوص مسایل تکنالوژی و ریاضیات را فرا بگیرند. اما باید کوشش شود تا این باورها از بین برود و خانواده‌ها باید دخترهای خود را تشویق نمایند تا در رشته‌های ساینسی و محاسبه تحصیل و کار نمایند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000