دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

عواملی که سبب محرومیت زنان از سهم‌الارث‌شان می‌شود

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
پریزا رحمانی، عضو نهاد روزنۀ امید برای بانوان: یکی از عوامل محرومیت خانم‌ها از سهم‌الارث‌، بی‌خبری از حق قانونی و اسلامی‌شان است. اگر آنان از حق اسلامی و قانونی خود آگاه شوند، می‌توانند سهم خود را از دیگران بگیرند. فرهنگ و رسم‌ورواج‌ها تا حدی پیشرفت نموده که بالاتر از عقیده اسلامی دانسته می‌شود و به همین علت خانم‌ها از سهم‌الارث‌شان محروم می‌شوند.

عبدالاحد فرزام،  رییس دفتر ساحوی در کمیسیون حقوق بشر: آگاهی ضعیف خانم‌ها در عرصه حق میراث، عرف و عنعنات و همچنان مکانیسم‌های ضعیف قانونی عواملی هستند که سبب محرومیت خانم‌ها از سهم‌الارث‌شان می‌شود. در اسلام و قانون حق میراث خانم‌ها تعیین شده است، اما در جامعه ما خانم‌ها تا حال نتواسته‌اند که به راحتی سهم‌الارث خود را بگیریند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000