سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

سرنوشت زنان پس از تحصیل

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
معروف قادری، رییس اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان: متاسفانه که هنوزهم زمینۀ تحصیل برای بانوان چندان برابر نست و پس از فراغت از دانشگاه نیز به علت نبود زمینۀ کاری بیشتر زنان بی‌کار می‌مانند و به علت فرهنگ و عنعناتی که ما داریم بسیاری از خانم‌ها شغل دکتری و معلمی را انتخاب می‌کنند.

عبدالفتاح عزت احمدزی: نظر به عرف و عنعناتی که در کشور حاکم است دختران بعد از ختم دوره تحصیل بنا به خواست خانواده نمی‌توانند کار کنند و برخی‌ها هم به خواست خود بعد از ختم دوره لیسانس و یا حتا بعد از گرفتن دیپلوم ماستری نمی‌خواهند کار کنند؛ اما به صورت کل بسیاری از خانم‌ها خواسته یا ناخواسته شغل معلمی را بر می‌گزینند.

گل‌احمد کمین، رهبر نوظهور جامعه مدنی: دولت باید زمینه کار و تحصیل را برای بانوان مساعد سازد و خانواده‌ها هم باید به اهمیت حضور و فعالیت اجتماعی زنان پی‌ببرند و بدانند که کار زنان در خارج از خانه می‌تواند بر اقتصاد خانواده و حتا کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000