سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

نقش اقتصاد خُرد در خودکفایی زنان روستایی

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
سمیرا از دامداران ولایت بلخ می‌گوید که پس از فراگیرفتن آموزش در بخش دامداری توانسته است با شیوه‌های نوین فرآوری گوشت و لبنیات از دام‌ها آشنا شده و کاروبارش را رونق بخشد. اقتصادی خُرد روستایی سبب خودکفایی خانم شده است.

نذیره رحمان، رییس اقتصاد خانوادۀ وزارت زراعت آبیاری و مالداری: خودکفایی خانم‌ها به زحمات خودشان بستگی دارد و نهاد دولتی و غر دولتی در ساتای توانمندسازی زان در بخش کشاورزی و دامداری فعالیت دارند، می‌توانند در بخش عرضۀ خدمات و ظرفیت‌سازی به زنان نیازمند کمک کند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000