دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

آمار طلاق در روستاها نسبت به شهرها کم‌تر است

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
پروین خالقی، آمر طرح و بازنگری اسناد تقنینی وزارت امور زنان: عرف و عادات در نقاط دوردست سبب شده  است تا زنان از حقوقی که دارند محروم شوند و هر نوع خشونتی را تحمل نمایند. نمی‌توان طلاق را به صورت کلی خوب یا بد تلقی نمود چون طلاق برخی از خانم‌ها را از بدبختی نجات می‌دهد و برعکس سبب بدبختی برخی از خانم‌ها می‌شود.

عبدالاحد فرزام، رییس دفتر ساحوی در کمیسیون حقوق بشر: آمار دقیقی از میزان طلاق‌ در روستاها و شهرها نداریم. اما برداشت عمومی همین است که آمار طلاق در روستاها کمتر از شهر است و دلایل مختلفی نیز وجود دارد. مثلا در روستاها مراجع عدلی و قضایی و نهادهایی که طلاق را ثبت کنند زیاد نیستند؛ از طرف دیگر حاکم‌بودن عرف و عنعنات در روستاها سبب شده که امار طلاق کم باشد.

فرزانه الهام، رهبر نوظهور جامعه مدنی: سطح آگاهی در روستاها نسبت به شهرها کمتر است و همچنان ذهنیت های حاکم در روستاها به شدت سنتی و واپس گرا هستند. و پابندی به رسم و رواج‌ها و عنعنات درست و نادرست سبب شده که مردم طلاق را به عنوان یک راه حل نهایی برای خانم‌ها ندانند. هرچند طلاق در اسلام هم وجود دارد، اما در روستا ها فرهنگ و عنعنات سبب شده که خانم‌ها نتوانند طلاق بگیرند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000