سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

آیا بارداری‌های بی‌وقفه زنان را از کار و حضور در اجتماع باز می‌دارد؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
زلیخا انوری، رییس صحت باروری وزارت صحت عامه: هشتاد درصد شهروندان کشور هنوز هم پایبند فرهنگ بارداری‌های بیوقفه اند و تنها 20 درصد از خانم‌ها به اصل تنظیم خانواده باورمندند. بیشتر خانم‌ها از پیامدهای ناگوار بارداری بی‌وقفه آگاهی ندادند و این بارداری‌های سبب مرگ مادران و کودک هم می‌شود.

نازیه فیضی، رییس مراکز حمایوی زنان وزارت امور زنان: بارداری‌های بی‌وقفه بر علاوه این که خانم‌ها را از اجتماع دور می‌کند و نقش آنان را کم‌رنگ می‌سازد، به روح و روان کودک و مادر هم ضربه می‌زند. خانم‌ها تنها برای به دنیا آوردن و پرورش کودکان نمی‌باشند، بل‌که بخشی مهمی از جامعه را شکل می‌دهند. و این بارداری‌های بی‌وقفه سبب می‌شود که آنان از کار و اجتماع دور باشند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000