سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

چرا نهادهایی مدنی در افغانستان در حال افول است؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
محمدمقصود حمید، مشاور حقوقی مرکز بین المللی برای قانون غیر انتفاعی: از سال ۲۰۱۱ به این‌سو مقادیر کمک‌های جامعه جهانی به نهادهایی مدنی یافته و حالت نزولی به خود گرفته است که برخی از نهادهایی مدنی به صورت کلی از سوی جامعۀ جهانی حمایت مالی می‌شد، اما با کم‌شدن این کمک‌ها نهادها با مشکلات روبه‌رو شده و در حال افول اند.

محمدنعیم نظری، رییس شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر: بیشتر ساختارهای ملی با حمایت جامعۀ جهانی شکل گرفته و به کارهای‌شان ادامه می‌دادند، اما در سال‌های پسین میزان حمایت‌های جامعۀ جهانی کاهش یافته و کم شدن حمایت مالی جامعۀ جهانی سبب شد که نهادهای مدنی افت داشده و از فعالیت باز مانند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000