پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

خشونت و انواع آن

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 




عبدالوحید هدایت، مسؤول اداره حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه: در کل خشونت روشی‌ست برای بازداشتن افراد از حقوق‌شان؛ با استفاده از زور، جبر و یا هم شیوه‌های دیگر که نتیجه‌اش اذیت و آزار فیزیکی و روانی افراد می‌باشد.

لطیفه سلطانی، عضوی کمیسیون حقوق بشری: خشونت خانواده‌گی به سلسله ای از رفتار های خشن و غیرانسانی گفته می شود که از جانب تک تک اعضای خانواده به میزان متفاوت اعمال می شود. وی می افزاید که خشونت می تواند به شکل فزیکی یا روانی باشد  و بیشتری از زن ها مورد  خشونت فزیکی قرارا می گیرند و لت و کوب می شوند.

آغا محمد قریشی رهبر نوظهور جامعه مدنی می گوید که خشونت عملی خلاف ارزش هایی انسانی است و از پدیده های دیگری چون تعصب و تندروی نشأت می گیرد. وی می افزاید که خشونت پدبده شومی است که جامعه را با بربریت مقابل نموده است و از ابتدای تاریخ خشونت به انواع و شکل هایی گوناگونی وجود داشته است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000