سه‌شنبه 19 قوس|آذر 1398 برابر با 10 دسمبر 2019

کدام اداره و نهاد مسؤولیت گفت‌وگو و مبارزه با تندروان را دارد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
محمداحسان قانع، فعال مدنی: تندوری متاسفاته در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و افراط‌گرایی از ریشه‌های اصلی جنگ در کشور است. برای مبارزه و محو تندروی دولت و وزارت خارجۀ کشور نقش مهمی دارد و وزارت خارجه باید استراتیژیی را بسازد که کشورهای خارجی کشور نتوانند که تندروی را گسترش دهند.

عتیق اروند پژوهشگر مطالعات اجتماعی: زمینه‌های مختلفی برای تندروی در کشور ما وجود دارد. سه دلیلی مهمی که سبب رشد و ایجاد تندروی در کشور می‌شود، فقر، افول و سقوط اندیشۀ اسلامی و مسألۀ فساد اداری و عدم عتماد مردم به نظام دولت‌داری می‌باشد.

نهادهای گونه‌گونی می‌توانند با تندروها وارد گفت‌وگو و مبارزه شوند و یک بخش عمدۀ این کار مسؤولیت دولت و نهادهای مشخصی که در دولت کار می‌کنند است. مانند وزارت حج و اوقاب شورای عالی صلح و برخی از نهادهای دیگر.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000