سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

چرا جوانان بیشتر فردیت را مهم می‌شمارد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
صیف‌الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل : در هیچ شرایطی آزادی هدیه‌یی نیست که به کسی داده شود. آزادی باید گرفته شود و جوانان نیز باید با آگاهی و دانایی و همچنان جسارت برای بیان خواست‌های‌شان وارد میدان شوند. جوانان می‌توانند که با در نظر داشت توانمندی و ظرفیت‌های‌شان از منابع مالی خود استفاده نمایند.

دکتر کمال سادات، معین امور جوانان: جوانی مرحله‌یی‌ست که انگار زنده‌گی از نو آغاز شده باشد. در دورۀ جوانی هر شخص برنامه و طرح‌های برای آیندۀ خود دارد و به این اساس به جوانان باید فرصت داده شود تا استعدادها و خواسته‌های‌شان را عملی سازند و به طور مستقل و آزاد زنده‌گی کنند.

آغا محمد قریشی، رهبر نوظهور جامعه مدنی: مردم ما به دو گروه تقسم شده‌اند، نخست گروه روشن‌فکر و دوم هم گروه جنگ‌سالار و غیرروشن فکر. مردم در طرح‌های سیاسی به یکی از این دو گروه می‌پیوندند. جوانان علاقۀ خاصی به روشن‌فکران و اندیشه‌های مدرن دارند و نخستین مفاهیمی را که از تفکر مدرن و انتقادی به دست می‌آرند، فردیت و خودمختاری است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000