دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

فردیت چیست؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
قربان‌علی حکمت: فردیت در واقع اراده‌مند بودن و مسلط بودن یک شخص در تمامی تصمیم‌گیری‌هایش می‌باشد و نظر به رده‌های سنی احساس فردیت و آزادی فردی می‌تواند متفاوت باشد.  البته با در نظر داشت فرهنگ و مناطق گونه‌گون عوامل مختلفی وجود دارد که مانع رشد فردیت می‌شود.

صمد نوری، استاد دانشگاه خصوصی ولایت تخار: خشونت خانوادگی جدایی پدر و مادر فقر خانواده و برخی از مسایل دیگر مهم‌ترین عواملی هستند که جلو رشد فردیت را می‌گیرد.

فردیت تعریف‌هایی گونه‌گونی دارد، اما به نظر من فردیت  نتیجۀ تکامل شخصیت است که بعد از تولد آغاز می‌شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000