دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

چه‌گونه‌گی سیاست فرهنگی دولت افغانستان

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
نیستانی، استاد دانشگاه کابل: فرهنگ هر کشور هویت آن کشور به شمار می‌رود و رفتارها، کنش‌ها و مناسبات مردم در مجموع چه‌گونه‌گی زنده‌گی یک جامعه را به تصویر می‌کشد. اما رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فرهنگ کشورهای بیگانه را نشر می‌کنند و حکومت هم در این بخش توجه خاصی ندارند.

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ: این وزارت سیاست فرهنگی مشخصی دارد و برنامه‌های زیادی را برای ترویج و گسترش فرهنگ افغانی در داخل و بیرون از کشور روی دست دارد. هم‌اکنون وزارت اطلاعات و فرهنگ روی یک پالیسی فرهنگی ملی کار می‌کند که در برگیرندۀ تمام کشور می‌باشد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000