پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

مشترکات فرهنگی و تاثیرات آن بر جامعۀ افغانستان

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
شیراحمد سعیدی، مسؤول انتشارات سعید: روابط فرهنگی میان ملت‌ها و کشورهای سبب می‌شود که سوءتفاهم‌ها میان آنان کم شده و خطرات ناشی از آن نیز به حداقل برسد؛ تا دو کشور بر بنیاد همین اعتماد و اعتبار روابط فرهنگی‌‌شان را گسترش دهند.

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ: با استفاده از فرهنگ می‌توان جامعه، مردم و کشور را به جهانیان به معرفی گرفت و این ساست مشترک برخی از کشورهاست که با استفاده از هویت فرهنگی‌شان در پی تسلط بر کشورهای اند که از لحاظ فهرنگی در حال رکود به سر می‌برند.

اعجازالحق حیدری، رهبر نوظهور جامعه مدنی: مشترکات فرهنگی افغانستان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و کشورهای همسایه و کشورهای غربی بیشتر در این عرصه تاثیرگذار بوده‌اند تا تأثیرپذیر؛ اما با این وضعیت افغانستان با اکثر کشورهای همسایه در عرصه زبان، ادبیات و فرهنگ مشترک را تشکیل می‌دهد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000