سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

نقش روشنفکران در ترویج اندیشۀ انتقادی

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
دکتر راشد رامز: اندیشۀ انتقادی از بُعد اجتماعی رابطۀ عمیقی با روشنفکری دارد و اندیشۀ انتقادی از نظر تاریخی، با آشنایی فیلسوفان اسلامی با آثار ارسطو آغاز می‌شود. اما از بعد اجتماعی و مدرن آن، از زمان امان‌الله خان، روشنفکران افغانستانی با چیزی به نام نقد مدرن آشنا شدند.

سید مسعودف استاد دانشگاه  کابل: روشنفکر کسی است که از جامعه الهام می‌گیرد و دو باره نظریه‌هایش را در خور مردم می‌دهد. اما آقای مسعود بر این باور است که روشنفکر باید به زبان مردم حرف بزند و شیوۀ برقراری ارتباط با مردم را بلد باشد. نقد و انتقاد از ابتدا وجود داشت و از نظر اسلام هم در صدر اسلام نقد و انتقاد وجود دارد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000