سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

جوانان در انتقاد از بزرگ‌سالان چقدر دست باز دارند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
احمدضیا نیکبین: جامعۀ قبیلوی و پدرسالار یک جامعه بسته است و یکی از ویژه‌گی این گونه جوامع فرصت ندادن برای انتقاد و نقد بالای کهن‌سالان است. در بیشتر نقاط کشور به خصوص ولایات جوانان نمی‌توانند به راحتی نظرشان را بیان کنند، چه برسد به این که بزرگ‌سالی را به نقد بگیرید.

دکتر کمال‌سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ: آزادی بیان در قانون اساسی کشور واضح آمده است و جوانان به ساده‌گی می‌توانند که نظرشان را ارایه کرده و بزرگان را نیز نقد منطقی کنند.

گل‌احمد کمین، رهبر نوظهور جامعه مدنی: نباید تمامی عرف و عنعنات را به نقد کشید؛ زیرا برخی از این سنت‌ها بسیار نیک و پسندیده اند. سنت‌هایی که در هیچ جای جهان وجود ندارند و همین عرف و عنعنات اند که برای ما یک شناخت خاص را ایجاد می‌کنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000