سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

جوانان در گسترش رسم‌ و رواج ناپسند سهیم اند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
مهدی مبشر، فعال مدنی: بیشتر جوانان از فرهنگ‌ و سنت‌های ناپسند حمایت می‌کنند و این کار درستی نیست؛ باید جوانان در برابر این رسم‌ورواج‌های اشتباه، مبارزه کنند. باید جوانان رواج‌های ناپسند جامعه را برچیده و دیگر برای مردم اجازه ندهند که حامی این سنت‌های ناپسند باشند.

قربان‌علی حکمت، جامعه شناس: ارزش‌ها و رواج‌های ناپسند در جامعۀ ما از گذشته ها وجود داشته و این سنت‌ها خواسته یا ناخواسته جوانان را ناگزیر به پذیرفتنش کرده است. بیشتر جوانان به این باورند که اگر به این ارزش‌ها بی‌اعتنایی کنند، از نظر دیگران می‌افتند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000