دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

علاقه‌مندی جوانان به آثار باستانی و موزیم‌های ملی

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
معصومه نظری، رییس آرشیف ملی: بیش از ۹۰ درصد افرادی که از آرشیف ملی دیدن می‌کنند جوانان هستند. آثار مکتوبی که در آرشیف ملی وجود دارد، شامل نسخه‌های خطی و قلمی است که تاریخ هنر، فرهنگ و سیاست و همچنان حکومت افغانستان را در دل خود جا داده‌اند.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی: اخیرأ جوانان برای بازدید آثار باستانی و موزیم ملی کشور علاقه‌مندی زیادی نشان می‌دهند و دانشجویان و دانش‌آموزان به موزیم سر می‌زنند آثاری را که دربارۀ آن در کتاب خوانده‌اند، از نزدیک می‌بینند.

احسان‌الله حکمت، رهبر نوظهور جامعه مدنی: باید همه ساله برنامه‌های فرهنگی راه‌اندازی شود و وزارت اطلاعات فرهنگ توجه‌اش را از روزنامه‌ها کم کرده و به خاطر نهادینه‌سازی فرهنگ اصیل ما برنامه‌یی روی دست گیرد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000