پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

سهم دختران در بورسیه‌های تحصیلی به چه میزان است؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
زرقا یفتلی، رییس نهاد تحقیقاتی و حقوقی زنان و کودکان: اخیرأ علاقه‌مندی بانوان برای تحصیل بیشتر شده و امتیاز بورسیه‌های تحصیلای برای بانوان نیز افزایش یافته است. اما در برخی از مناطق کشور در کنار این که برای دختران اجازۀ تحصیل در بیرون از کشور داده نمی‌شود، بل حق رفتن به مکتب نیز از آنان گرفته شده است.

فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی: همه ساله سهم دختران در بورسیه‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما مهم این است که خانواده‌ها برای دختران‌شان اجازۀ تحصیل در بیرون از کشور را بدهند، که نمی‌دهند.

گل‌احمد کمین، رهبر نوظهور جامعۀ مدنی: بیشتر خانواده‌ها نگران فضای بیرون از کشور هستند و به همین دلیل به دختران‌شان اجازۀ تحصیل در بیرون از کشور را نمی‌دهند. حکومت باید سیستمی را برای بانوان ایجاد کند که آنان محفوظ باشند و برای خانواده در بارۀ امنیت دختران‌شان گفته شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000