سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

نزدیکی سیسم درسی مکاتب با دانشگاه چقدر سودمند است؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
بیشتر دانشجویان دانشگاه‌ کابل به این باورند که رابطه میان مکتب و دانشگاه ثمربخش است و استادان مکاتب باید با دانش‌آموزان بیشتر کار کنند تا دانش‌آموزان را با رشته‌های کانکوری و نظام درسی دانشگاه‌ آشنا سازند.

دانشجویان می‌توانند تجربه‌های سال نخست‌شان را با دانش‌آموزانی که آزمون کانکور را پیش‌رو دارند شریک سازند.

مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف: سیر علمی دانش‌آموزان به دانشگاه‌ها از لحاظ فنی آنقدر عملی نمی‌باشد، چون تعداد دانش‌آموزان سالانه زیاد است و برنامه‌ریزی این که چه تعداد دانش‌آموزان به کدام مکاتب بروند کار دشواری است. اما اگر وزارت معارف سیرعلمی دانش‌آموزان را نیاز جدی دانست، چنین برنامه‌های را روی دست خواهد گرفت.

مجیب‌الرحمن، از رهبران نو ظهور جامعه مدنی: سیستم تعلیمی افغانستان با سیستم تحصیلی آن چندان ارتباطی ندارد و انتقادهای زیادی بالا سیستم تعلیمی کشور نیز وجود دارد. در کشورهای دیگر سیستم کالج وجود دارد؛ این سیستم در واقع دوران تحصیل پیش‌دانشگاهی است و دانش‌آموزان را برای دانشگاه آماده می‌سازد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000