سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

جوانان و فعالیت‌های سیاسی آنان در افغانستان

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
سیداحسان‌الدین طاهری، فعال سیاسی: قانون اساسی افغانستان این را مشخص نساخته که سیاست از طریق حزب پیش برود و این خوشبختی است برای مردم افغانستان چون در برخی از کشور ها سیاست را در احزاب محدود ساخته‌اند. جوانان افغانستان خوشبخت‌اند که بدون محدودیت می‌توانند گروهی و یا هم انفرادی سیاست کنند.

پروسۀ ثبت احزاب سیاسی طویل و جنجالی‌ست از همین رو بیشتر احزاب از گرفتن جواز منصرف می‌شوند.

سیدمحمد هاشمی، رییس اداری وزارت عدلیه: فعالیت سیاسی بدون حزب سیاسی امکان ندارد و جوانان به تنهایی نمی‌توانند که سیاست کنند. جوانان باید در قالب یک حزب پیوسته و از طریق آن برنامه‌های اصلی و آینده خود را برای مردم پیشکش کند.

 تمام نهادها و سازمان‌ها می‌توانند که برای دریافت جواز درخواست نمایند و اگر با معیارهای قانونی برابر باشد به ساده‌گی جواز داده می‌شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000