سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

چرا اپوزیسیون‌های حزبی در کشور پا نمی‌گیرند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
سیدمحمد هاشمی، معین اداری وزارت عدلیه: در گذشته احزاب پایه‌های وسیع اجتماعی نداشتند تا این که در زمان جهاد احزاب بیشتر همان فعالیت‌های نظامی علیه قوا،برخی هم فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی را پیشه‌ کردند و در مرحلۀ تازه یک تعداد احزاب از سر شکل گرفتند و یک تعداد هم متحرک به گذشته بودند.

اجمل بلوچ‌زاده فعال سیاسی: خوب است که احزاب سیاسی افغانستان  توانمند شوند و با وجود این که تعدا آن‌ها بیش از حد است،اگر برنامه‌های منسجم و مبارزات یک‌دست را راه‌اندازی کنند که برنامه‌ محور باشد و خواست‌های مردم در آن مطرح باشد و در نهایت بتوانند خود را به انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری کاندیدا بکنند و از طریق مشروع قدرت را به دست بیاورند،خیلی خوب است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000