پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

دادگاه خانواده‌گی کدام موارد را ضرر می‌شمارد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
نصرالله علم،از فعالان مدنی: کسانی‌که از مواد مخدر استفاده می‌کند به روح و روان خود تسلط ندارند و همیشه به فکر به دست آورن مواد می‌باشد و از این رو از انجام وظایف‌شان در برابر خانواده و جامعه کوتاه می‌آیند. فرد معتاد همواره کارهای منفی را انجام داده و نمی‌داند که چه‌ کار می‌کند و برای کی‌ها ضرر می‌رساند.

زرغونه الکوزی، استاد دانشگاه کابل: ضرر به دو نوع است قولی و فعلی و یکی از اضراری که بیشتر شامل قولی می‌باشد، اعتیاد شوهر است. دادگاه خانواده‌گی ضررهای قولی و فعلی را ضرر می‌پندارد و حکم خود را صادر می‌کند.

اعتیاد مشکلی‌ست که در کنار کودکان و خانواده جامعه را متأثر می‌سازد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000