دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

ترور شخصیت‌ها در شبکه‌های مجازی

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات: پولیس سایبری برای شناسایی کسانی که صفحات جعلی ساخته و به تخریب شخصیت‌ها می‌پردازند، کار می‌کند و پس از تثبیت موقعیت این افراد اطلاعات را با نهاد‌های امنیتی شریک می‌سازند تا این نهادها قضیه را پیگیری کنند.

هر فردی که در شبکه‌های اجتماعی با مشکل روبه‌رو می‌شود باید به ریاست امنیت مراجعه نماید تا تیم امنیتی ما با آنان همکاری کند.

سیدآغا حسین فاضل سانچارکی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ: شبکه‌های مجازی با در نظرداشت فضای بازی که وجود دارد تحت کنترل نیست و نظام افغانستان، نظام آزاد و دموکراتیک است. حکومت نیز به اصل آزادی بیان پابند بوده و به همین علت کدام نظارت دقیق و رسمی از این شبکه‌ها صورت نمی‌گرد. اما برخی از افراد از این فضای باز سوءاستفاده می‌کنند.

مجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان: بحث تخریب شخصیت در صفحات اجتماعی در اوایل زیاد بود، اما در چند سال اخیر کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن توجه کرده‌اند و این مشکل تا اندازه‌یی کم شده است.

این پدیده آهسته‌آهسته در حال کاهش است، چون مردم روزبه‌روز بیشتر آگاهی پیدا می‌کنند و در قانون رسانه‌های همه‌گانی هم چیزی در بارۀ رسانه‌های اجتماعی نیامده، تنها انترنت را به عنوان یک رسانه شناخته است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000