دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

چرا روند استخدام در ادارات دولتی زمان‌گیر است؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
 

احمدشاه صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی: حکومت در این راستا تلاش‌های زیادی کرده و باید گفت که روند استخدام در هر اداره فرق می‌کند. وزارت کار و امور اجتمای برنامه‌های زیادی در این خصوص روی دست دارد. روند استخدام به شکل عادی پیش می‌رود با وجود این که فساد اداری وجود دارد، اما در بخش استخدام در ادارات دولتی فساد بسیار کم است. 

نصرالله علم، یکی از فعالین مدنی: بیروکراسی در سیستم ادارات دولتی سبب می‌شود که روند استخدام حتا در پُست‌های بسیار پایین نیز ماه‌ها طول بشکد. او به این باور است که مشکلات سیاسی کشور و ملاحظات قومی در میان رییسان و مدیران ادارات سبب شده است که روند استخدام ماه‌ها به درازا بکشد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000