سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

سیاست جلوگیری از نشست‌های سیاسی در دانشگاه‌ها مثبت بوده یا خیر؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
آقای صدیق ذلیق، رییس دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه مشعل: با توجه به این که جامعه فعلی به پختگی سیاسی خود نرسیده و در افغانستان احزاب قدرتمند و بانفوذ وجود ندارند و بیشترشان ریشه‌های قومی و سمتی دارند فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها می‌تواند حتا مخرب باشد.

دانشگاه‌ها در سایر کشورها محیط‌های به شدت سیاسی اند و جوانان از همان جا سیاست را آموزش می‌بینند و آغاز می‌کنند، اما در افغانستان فضای سیاسی متفاوتر است.

فاطمه حسینی، معاون علمی دانشگاه فانوس: بحث‌های سیاسی به شکل اکادمیک هیچ مشکلی ندارد؛ اما اگر دانشگاه ها کاملأ حزبی و یا سمتی شوند، آنگاه نظام آموزشی دانشگاه ها به کلی با پرسش روبه‌رو می‌شود. دانشگاه‌ها محیط‌های اکادمیکی هستند و باید جوانان در این محیط‌ها به تحقیق موضوعات سیاسی بپردازند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000