پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

چه‌گونه‌گی مشارکت مدنی زنان در 16 سال اخیر

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
صایمه سادات، آمر ارتقای جندر وزارت امور زنان: زنان مشارکت گسترده‌یی در پروسه‌های اجتماعی و سیاسی دارند و زمینه مشارکت‌‌شان روزبه‌روز بیشتر مساعد می‌شود.

زرغونه حسن: نبود امنیت، فرهنگ و عنعنات ناپسند از بزرگ‌ترین مانع راه زنان است و اگر حکومت در این راستا تلاش کند، مشارکت مدنی زنان بیشتر می‌شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000