سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

سرنوشت دانشجویان دانشگاه یومف چه خواهد شد؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصلات عالی: دانشگاه خصوصی «یومف سویس» نزد وزارت تحصیلات عالی اعتبار ندارد و ما در تلاش هستیم که هر چه زودتر سرنوشت دانشجویان این دانشگاه را روشن سازیم.

پروندۀ این دانشگاه به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده تا در روشنایی به قانون با این دانشگاه برخورد صورت گیرد. چون موضوع جعل هم وجود دارد.

سیدباقر کاظمی، سخنگوی دانشگاه یومف سویس: وزارت تحصیلات عالی در این راستا تصمیم گیرنده نیست، بلکه نهادهای عدلی و قضایی می‌توانند تصمیم بگیرند که این دانشگاه را مسدود کنند یا خیر. اما اکنون این دانشگاه کاملأ فعال است و بدون کدام وقفه درس‌هایش جریان دارد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000