دوشنبه 1 ميزان|مهر 1398 برابر با 23 سپتمبر 2019

چه‌گونه‌گی عمل‌کرد معینیت جوانان برای تطبیق پالیسی ملی

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
چه‌گونه‌گی عمل‌کرد معینیت جوانان برای تطبیق پالیسی ملی

کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ: پالیسی ملی جوانان در حال تطبیق شدن است و این پالسی به گونۀ اساسی پیش می‌رود. مثال واضح پالیسی مالی جوانان  کارهایی است که در بخش‌های بهداشت، ورزش و مشارکت سیاسی جوانان تاکنون انجام شده است. ما در تلاش هستیم که پالیسی ملی جوانان در سراسر کشور به گونۀ همسان عملی شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000