سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

برنامۀ فرستادن کارگران به بیرون از کشور از سوی شرکت‌های خصوصی و نقش وزارت کار

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
احسان‌الله حکمت: حکومت توانایی فرستادن کارگر به خارج کشور را دارد، اما برای انجام این کار مصمم نیست. افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین نیروی کار را در اختیار دارد و اگر حکومت به کشورهای خلیج‌فارس کارگر بفرستد از یک‌سو روابط سیاسی کشور خیلی وسیع از جانب دیگر برای کاهش فقر در افغانستان کار بنیادی صورت می‌گیرد.

دکتر احمدشاه صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی: تا کنون پروسه رسمی فرستادن کارگر شروع نشده است و هیچ شرکتی تا هنوز به خارج از کشور کارگر نفرستاده است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000