پنج‌شنبه 1 حوت|اسفند 1398 برابر با 20 فبروری 2020

زنان روستایی زنده‌گی در شهر را ترجیح می‌دهند

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
فرزانه صافی: زنان در روستاها با مشکلات زیادی روبه‌رو اند، هنوزهم سنت‌های ناپسند زنان را در روستاها به قربانی می‌گیرد. آنان تلاش می‌کنند که زنده‌گی پر از امیدشان را در شهرها ادامه دهند و در کنار این نبود امنیت و همچنان نبود امکانان تحصیلی از جمله موضوعات دیگری است که بیشتر جوانان تلاش دارد به شهرها بیایند.

قربان علی حکمت: سنت‌های بد هنوز هم در روستاها حاکم است و زنان نمی‌توانند به شکل اساسی رشد کنند به همین دلیل زنان تلاش دارند که شهرنشین شوند و از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با وجود این که زنده‌گی روستایی از لحاظ عاطفی برای همۀ روستانشیان از جایگاه خاصی برخوردار است، اما زنان به خاطر این‌که کار در شهرها چه در خانه و چه در بیرون باشد، ساده است و تلاش می‌کنند در شهرها زنده‌گی کنند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000