سه‌شنبه 6 حوت|اسفند 1398 برابر با 25 فبروری 2020

چرا بیشتر جوانان سیاست‌زده هستند و دنباله روی‌های سیاسی دارند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
آصف آشنا: بیشتر رهبران به جوانان نگاه ابزاری دارند و استفادۀ ابزاری می‌کنند و  از نیروی جوان برای بقای سیاست سنتی‌شان استفاده می‌کنند. جوانان نباید در احزاب سیاسی، فامیلی و قومی آیندۀ سیاسی‌شان را ببینند.

نصیر احمد ترکی، فعال سیاسی به این باور است که دنباله‌روی‌های سیاسی تنها به افغانستان محدود نمی‌شود بل در کشورهای منطقه هم رهبران کاریزماتیک وجود دارند که تعداد زیادی از مردم به ویژه جوانان دنباله‌رو آنان هستند. دنباله‌روی‌های سیاسی و قومی در هیچ جای دنیا نتیجۀ مطلوب خود را نداشته است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000