چهارشنبه 20 قوس|آذر 1398 برابر با 11 دسمبر 2019

آیا جوانان با شیوه‌های کاریابی مدرن آشنایی دارند؟

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
عبدالفتاح حشرت احمدزی: وزارت کار و امور اجتماعی به این موضوع واقف است، تلاش ما این‌ست که چه‌گونه فرصت‌های کاری را برای جوانان مساعد بسازیم و اکنون وزارت کار و امور اجتماعی دیتابیس/بایگانی را اماده می‌سازد که تمام جوانان واجد کار را درج دیتابیس نماید.

صمیم سادات: متاسفانه جوانان که در نهادها درخواست کار می‌دهند، اصلآ در مورد نحوه کاریابی نمی‌دانند چون، آنان بیشتر انگلیسی نمی‌دانند و نهاد‌های استندرد کاریابی با زبان انگلیسی فراخوان می‌دهند. از جانب دیگر نهادهای که برای آموزشی‌دهی مسؤول اند، خودشان بیشتر به آموز نیاز دارند.

احسان‌الله حکمت: متاسفانه جوانان افغانستان روش‌های تازه درخواست کار را نمی‌دانند، چون در افغانستان سطح سواد پایین است و نهادهای استندرد هم وجود ندارد که جوانان معیار های اساسی درخواست را یاد داشته باشند. اما این یک نیاز جدی است که جوانان آموزش ببینند و یا هم خودشان تلاش کنند که نحوۀ درخواست را بدانند .

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000