سه‌شنبه 2 ميزان|مهر 1398 برابر با 24 سپتمبر 2019

2 درصد عواید شهرداری‌ها در خصوص جوانان مصرف می‌شود

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
شریفی: معینیت امور جوانان تلاش دارد برای جوانان در پروسه‌های مختلف فرصت‌های کاری و همچنان مشارکت آنان را افزایش دهد. اکنون دو فیصد عواید شهردار‌ی‌ها در خصوص حل چالش‌های جوانان به مصرف میرسد که این مقدار پول توسط خود شهرداری‌ها به مصرف می‌رسد، اما معینیت امور جوانان به عنوان یک نهاد همکار در کنار شهرداری‌ها خواهند بود.

منیره یوسف‌زاده: تا دو فیصد عواید شهرداری‌ها از این به بعد در خصوص جوانان به مصرف می‌رسد که در هماهنگی با معینیت امور جوانان این برنامه‌ها اجرا می‌شود. در گذشته هم این برنامه‌ها بوده. اما اکنون کمی وضعیت بهبود پیدا کرده و ما تلاش داریم که جوانان را در نگهداری شهرها سهیم بسازیم .

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیامگیر: 0796308000